Vocabulary

English - Mondlango

Search: Reset

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All 

 
antonymantonimo
anusanuso
anyayn
anywherecie
aortaaorto
apartdife
apartmentapartmento
apathyapato
apathyapatio
apeapo
aphorismaforismo
aplombaplombo
apologizeapologi
apostleaposto
apostleapostelo
 
apostropheapostrofo
appallapali
appearaperi
appendapendi
appendicitisapendicito
appendixapendico
appendixapendikso
appetiteapetito
applaudaplodi
applepomo
applianceaparato
applyapliki
appointapoynti
appointnomumi
appointmentapoynto
 
appraiseasesi
appreciateapreci
appreciatespekti
apprehend (arrest)aresti
apprehend (capture)kapti
apprenticeaprento
approachapudisi
approach(n.)atitudo
approach(v.)aproci
approbationaprobo
appropriateapropri
approveaprobi
Aprilaprilo
apriorismapriorismo
apronaprono

Found: 9042  <   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 201   >