Vocabulary

English - Mondlango

Search: Reset

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All 

 
tidetaydo
tidingsmesajo
tidy(adj.)orda
tie(n.)kordo
tie(n.)laco
tie(v.)ligi
tiervico
tigertigro
tightstreca
tighttayta
tightentaytizi
tiletegolo
till(plough)plugi
till(until)til
tillerplugisto
 
tilttilti
timberligno
timetempo
time(s)foyo
timelylawtempa
timertempilo
timidtimida
timidtima
tin(can)tino
tin(metal)stano
tincturetinkturo
tindertindro
tingekrometo
tinkletinkli
tip(end)pinto
 
tip(money)gratifo
tiretedi
tiredfatiga
tiredlaca
tissuehisto
titletitolo
titledtitola
titularnominala
toal
to conversekonversi
to entertainregali
to errmisi
to fanventumi
to ploughfarmi
toadbufo

Found: 482  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11   >