Vocabulary

English - Mondlango

Search: Reset

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All 

 
thesisteso
theyju
they(female)xu
they(male)hu
they(neutral)lu
thickdika
thiefstiloro
thighfemuro
thindisdika
thinkpensi
think hardcerbumi
thirdtriu
thirstysoifa
thisci
thorndorno
 
thoroughkompleta
thoughkwankam
thoughtpenso
threadfadeno
threatmenaso
threatenmenasi
threetri
threshtrexi
thresholdsoylo
thriftysparema
throatgorjo
throbtrobi
thrombocytetrombocito
thrombustrombo
thronetrono
 
throughouttra
throughouttra
throwjeti
throwjeti
thrustpiki
thrustpuxi
thugmaloro
thumbdikfingro
thundertondri
Thursdayturzdo
thyyia
thyroidtiroydo
tick(v.)tiki
tickettiketo
tickletikli

Found: 482  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11   >